fbpx
+370 (625) 43996 info@magikus.lt

Šaškės

Žaidimo taisyklės

Klasikinis žaidimas “Šaškės”. Tik šįkart gerokai didesnėje lentoje.

Manoma, kad šaškių žaidimas kilo iš Egipto, apie 600 m.pr.Kr. Šachmatų lentai jis pritaikytas tik apie 1100 metus Prancūzijoje.

 

Žaidžia 2 žaidėjai.

 

 Taisyklių santrauka:

 • Šaškių žaidimo tikslas – nukirsti visas priešininko šaškes arba pasiekti situaciją, kai priešininkui nebelieka ėjimo galimybių;
 • Abu žaidėjai išsidėlioja savo spalvos šaškes ant savo lentos pusės, dėdami jas ant juodų langelių;
 • Paprastai pradeda tas, kuris turi baltas šaškes, nebent susitariate kitaip;
 • Ėjimai vyksta tik juodais lengeliais, einama įstrižai po vieną langelį;
 • Priėjus priešininko šaškę, ji nukertama peršokant per ją. Kirtimas yra privalomas veiksmas ir gali būti atliekamas ir pirmyn, ir atgal. Vienu metu gali būti nukirstos kelios šaškės, jei nukirtus vieną šaškę, patenkama į langelį, iš kurio galima kirsti kitą šaškę;
 • Pasiekus galinę liniją, šaškė tampa dama. Ji apverčiama ir įgyja papildomų galių: gali vaikščioti per kelis langelius tiesiomis linijomis iki pat lentos kraštų ir prieš kirtimą, ir po jo.

 

Pilnos taisyklės:

 1. Žaidimas ir žaidėjai

1.1 Žaidimas šaškėmis – intelektualinis sportas, kurį žaidžia du asmenys.

 

 1. Inventorius

2.1 Prieš partijos pradžią 12 juodų šaškių išdėliojamos tamsiuose langeliuose viename krašte, o 12 baltų šaškių išdėliojamos tamsiuose langeliuose kitame krašte.

 

 1. Ėjimai

3.1 Šaškės gali būti paprastosios arba damos.

3.2 Priklausomai nuo to, ar šaškė yra paprastoji ar dama, ji turi savo judėjimo būdą ir skirtingai kerta. Vienos šaškės perkėlimas nuo vieno šaškių lentos langelio ant kito, vadinamas “ėjimu”.

3.3 Pirmąjį ėjimą daro žaidėjas, žaidžiantis baltomis šaškėmis. Priešininkai vienas po kito daro po vieną ėjimą, kiekvienas savo spalvos šaškėmis.

3.4 Paprastoji šaškė būtinai eina į priekį, įstrižai, nuo vieno langelio ant kito tuščio kitos eilės langelio.

3.5 Dama yra paprastoji šaškė, pasiekusi paskutinę horizontalę ir ten sustojusi.

3.6 Žaidėjas, turintis damą, gali karūnuoti priešininkų šaškių eilės langelį pasiekusią paprastąją šaškę. Jei taip nėra, tai turi padaryti jo priešininkas, kuriam draudžiama žaisti to nepadarius.

3.7 Paprastoji šaškė, virtusi dama ja išlieka iki žaidimo pabaigos.

3.8 Prieš pradedant žaisti dama, reikia palaukti, kol priešininkas padaro vieną ėjimą.

3.9 Dama perkeliama pirmyn ir atgal tuščiais langeliais išilgai įstrižainės, ant kurios ji stovi; ją galima pastatyti toliau nei artimiausias tuščias langelis, ant toliau esančio tuščio langelio.

3.10 Šaškės perkėlimas laikomas baigtu, kai žaidėjas ją perkėlęs paleidžia.

3.11 Kai turintis eiti žaidėjas paliečia vieną iš savo šaškių kuriomis žaidžiama, tai jis turi perkelti būtent tą šaškę. Jei įmanoma atlikti ėjimą pagal taisykles.

3.12 Paliestą, arba perkėlus nepaleistą šaškę galima pastatyti į kitą vietą, jei tai įmanoma.

3.13 Žaidėjas, kurio ėjimas ir kuris nori teisingai perkelti vieną ar kelias šaškes, turi iš anksto ir aiškiai perspėti priešininką žodžiu “taisau”.

3.14 Jei žaidėjas, kuriam neatėjo eilė daryti ėjimo, paliečia ar teisingai perkelia vieną ar kelias šaškes savo ar priešininko lauke, tai laikoma klaida.

 

 1. Kirtimas

4.1 Priešininko šaškės kirtimas yra privalomas ir daromas tiek į priekį, tiek atgal. Kirtimas atliekamas vienu ėjimu. Draudžiama kirsti savo šaškes.

4.2 Jei paprastoji šaškė stovi taip, kad šalia jos įstrižai yra priešininko šaškė, už kurios yra tuščias langelis, ji privalo peršokti per šią šaškę ir užimti laisvą langelį. Priešininko šaškė nuimama nuo šaškių lentos. Taip atliktas veiksmas vadinamas kirtimu paprastąja šaške.

4.3 Kai dama stovi ant tos pačios įstrižainės ant kurios šalia ar per atstumą stovi priešininko šaškė, už kurios yra vienas ar keli tušti langeliai, ji privalo peršokti per priešininko šaškę ir atsistoti viename iš laisvų langelių. Taip atliktas veiksmas vadinamas kirtimu dama.

4.4 Kirtimas turi būti aiškiai nurodytas ir veiksmas atliktas tvarkingai. Jei kirtimas neaiškus, jis gali būti priešininko prašymu pataisytas. Kirtimas laikomas baigtu, kai priešininko šaškė nukeliama nuo šaškių lentos.

4.5 Kai, kertant paprastąja šaške, vėl atsistoja įstrižai šalia priešininko šaškės, už kurios yra tuščias langelis, ji turi būtinai peršokti per šią antrą šaškę, jei yra, trečią ir taip toliau, ir užimti tuščią langelį už paskutinės nukirstos šaškės. Taip nukirstos priešininko šaškės nuimamos nuo šaškių lentos pradedant pirma arba paskutine nukirsta šaške. Taip atliktas veiksmas vadinamas daugumos taisykle kertant paprastąja šaške.

4.6 Kai, kertant dama, ši atsistoja toje pačioje ar kertančioje įstrižainėje, kurioje yra priešininko šaškė ir už kurios yra vienas ar keli tušti langeliai. Ji privalo peršokti per šią antrą šaškę, atsistodama įstrižainėje, kurioje stovi nukirsta šaškė, per trečią šaškę ir taip toliau, atsistodama ant pasirinkto tuščio langelio už toje pačioje įstrižainėje nukirstos šaškės. Taip nukirstos priešininko šaškės nuimamos nuo šaškių lentos pradedant pirma arba paskutine nukirsta šaške. Taip atliktas veiksmas vadinamas daugumos taisykle kertant dama.

4.7 Kirtimo metu draudžiama peršokti per savo šaškes.

4.8 Vieno kirtimo metu galima daug kartų atsistoti į tą patį tuščią langelį, bet draudžiama daugiau nei vieną kartą peršokti virš tos pačios priešininko šaškės.

4.9 Kirtimas turi būti aiškiai atliktas, šaškė po šaškės, pastatant kertančiąją šaškę ant už nukirstos šaškės esančio tuščio langelio ir galiausiai pastatant šią šaškę ant galutinio langelio. Jei kirtimas neaiškus, priešininkas gali prašyti jį pataisyti.

4.10 Šaškės perkėlimas kirtimo metu laikomas baigtas, kai žaidėjas paleidžia šią šaškę perkėlimo metu ar baigęs ją perkelti.

4.11 Dama nukirstų šaškių nuėmimas nuo šaškių lentos laikomas baigtu, kai žaidėjas nuima paskutinę šaškę ar kai atlikęs veiksmą stabteli ilgesniam laikui.

4.12 Didesnio šaškių skaičiaus kirtimas yra pirmaeilis, taigi, privalomas. Dama nesuteikia pirmumo ir privalomumo. Dama, kaip ir paprastoji šaškė, skaičiuojama kaip viena šaškė.

4.13 Jei šaške galima dviem ar keliais būdais nukirsti tą patį priešininko šaškių skaičių, žaidėjas laisvai gali pasirinkti vieną iš šių būdų, tiek su paprastąja šaške, tiek su dama.

4.14 Pagal 3.5 punktą, paprastoji šaškė, nors kirsdama ir pasiekia paskutinę horizontalę, bet jei privalo kirsti toliau, išlieka paprastąja.

 

 1. Klaidos

5.1 Jei žaidėjas padarė vieną iš žemiau paminėtų klaidų, tik jo priešininkas turi teisę nuspręsti, ar klaidą reikia ištaisyti, ar, priešingai, ji gali būti palikta.

5.1.1 Padarytas ėjimas du kartus iš eilės;

5.1.2 Neteisingas paprastosios šaškės ar damos perkėlimas;

5.1.3 Paliesta viena iš savų šaškių, bet perkelta kita;

5.1.4 Anuliuotas padarytas ėjimas;

5.1.5 Padarytas ėjimas su priešininko šaške;

5.1.6 Padarytas tik ėjimas, kai buvo galima kirsti;

5.1.7 Be priežasties nuimamos priešininko ar savo paties šaškės nuo lentos;

5.1.8 Kirtimas arba daugumos taisyklė kertant viena šaške didesnį ar mažesnį priešininko šaškių skaičių, nei buvo galima kirsti;

5.1.9 Sustojimas daugumos taisyklės kirtimo metu (paleista šaškė, žiūrėti 4.10 punktą);

5.1.10 Neteisingas šaškių nuėmimas nepabaigus kirsti visų galimų šaškių;

5.1.11 Nukirtus kelias šaškes nuimama mažiau šaškių nei buvo nukirsta;

5.1.12 Nukirtus kelias šaškes nuimamos šaškės, kurios nebuvo nukirstos;

5.1.13 Sustojama nuiminėjant šaškes, nukirstas kertant kelias šaškes iš eilės;

5.1.14 Po kirtimo nuimamos vieną ar kelias savo šaškes.

5.2 Jei, netyčia padaryta klaida iš karto pataisoma ar pašalinama, ji nelaikomas klaida.

 

 1. Baigimas lygiosiomis

6.1 Partija baigiama lygiosiomis, kai tas pats žaidėjas, turintis ėjimą, savo ėjimu trečią kartą pakartoja tą pačią poziciją.

6.2 Jei per 25 vienas kitą sekančius ėjimus buvo perkeliamos tik damos, neperkeliama nei viena paprastoji šaškė ir nieko nenukertama, partija baigiama lygiosiomis.

6.3 Jei telikę tik trys damos, dvi damos ir paprastoji šaškė, viena dama ir dvi paprastosios šaškės prieš vieną damą, partija baigiama lygiosiomis po to, kai kiekvienas padaro daugiausia po šešiolika ėjimų.

6.4 Kai lieka tik dvi damos, viena dama ir viena paprastoji šaškė ar viena dama prieš vieną damą, partija baigiama lygiosiomis po to, kai kiekvienas žaidėjas padaro daugiausia dar po penkis ėjimus.

 

 1. Rezultatas

7.1 Partija gali būti baigiama dviem rezultatais:

7.1.1 Vieno iš dviejų žaidėjų laimėjimu, kito pralaimėjimu;

7.1.2 Lygiosiomis, kai abu žaidėjai sužaidė lygiosiomis.

7.2 Žaidėjas laimi, kai jo priešininkas:

7.2.1 nebežaidžia partijos;

7.2.2 nebegali žaisti, kai yra jo ėjimas, o jo šaškės blokuotos;

7.2.3 nebeturi šaškių;

7.2.4 atsisako laikytis taisyklių.

7.3 Lygiosios tenka abiems žaidėjams:

7.3.1 kai jos paskelbiamos bendru susitarimu;

7.3.2 kai partija baigiasi lygiosiomis pagal taisyklių 6 punktą;

7.3.3 kai nei vienam iš dviejų nepasiseka laimėti.

Pilnas šaškių taisykles galite rasti čia.

Smagaus žaidimo!

 

Lauko šaškės